Колони – цени

Колони

 

 КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 0.5 м. ВИСОЧИНА

Колона 0,5 м

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 0.5 м. ВИСОЧИНА

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 0,5 м 15,00 лв 18,00 м 1.50 м   11х13 см. 29,30кг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.0 м . ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.0 м . ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.0 м . ВИСОЧИНА

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 1 м 17,50 лв 21,00 м 1.50 м   11х13 см. 49 кг

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 1,5 м 25,00 лв 30,00 лв.
2.15 м
  11х13 см. 65 кг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 1,5 м 30,00 лв 36,00 лв. 2.15 м   16х14 см. 65 кг.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 2.0 м 32,50 лв 39,00 лв. 2.75 м   16х14 см. 105 кг

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

РЕЛЕФНА КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 2.0 м. ВИСОЧИНА

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Кол 2.0 м 32,50 лв 39,00 лв. 2.75 м   16х14 см. 105 кг

 ––––––––––––––––––––––––––

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА

КОЛОНА ЗА ОГРАДА С 1.5 м. ВИСОЧИНА