Панели – цени

Панели

 Панел 1

Панел 1

Панел 1

Варианти панели 1

Готови Обекти

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 1 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,5 м 0,045 м

 

______________________________________


 Панел 2

Панел 2

Панел 2

Варианти панели 2

Готови Обекти

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 2 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

 

______________________________________


Панел 3

Панел 3

Панел 3

Варианти панели 3

Готови Обекти

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 3 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,54 м 0,045 м

______________________________________


 

Панел 4

 Панел 4

Панел 4

Варианти панели 4

Готови Обекти

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС

Параметри

Дължина Височина Дебелина
Панел № 4 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

 

______________________________________


 Панел 5

Панел 5

Панел 5

Варианти панели 5

Готови Обекти

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 5 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,61 м 0,045 м

 

______________________________________


Панел 6

 Панел 6

Панел 6

Варианти панели 6

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 6 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

______________________________________

 

Панел 7

Панел 7

Панел 7

Варианти панели 7

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 7 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

______________________________________

 

 

Панел 8

Панел 8

Панел 8

Варианти панели 8

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 8 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,62 м 0,045 м

______________________________________

 

 

Панел 9

Панел 9

Панел 9

Варианти панели 9

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 9 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

 ______________________________________

 

Панел 10

Панел 10

Панел 10

Варианти панели 10

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 10 12,50 лв 15,00 лв 2 м 0,25 м 0,045 м 41,6 кг

______________________________________

 

Панел 11

Панел 11

Панел 11

Варианти панели 11

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 11 20,00 лв 24,00 лв 2 м     51,20 кг

______________________________________

Панел 12

Панел 12

Панел 12

Варианти панели 12

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 12 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 70 кг

______________________________________

 

 

Панел 13

Панел 13

Панел 13

Варианти панели 13

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 13 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,61 м 0,045 м 70 кг

______________________________________

 

 

Панел 14

Панел 14

Панел 14

Варианти панели 14

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 14 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

 ______________________________________

 

Панел 15

Панел 15

Панел 15

Варианти панели 15

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 15 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

______________________________________

 

Панел 16

Панел 16

Панел 16

Варианти панели 16

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 16 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,62 м 0,045 м

______________________________________

 

Панел 17

Панел 17

Панел 17

Варианти панели 17

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 17 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,70 м 0,045 м

______________________________________

 

 

Панел 18

Панел 18

Панел 18

Варианти панели 18

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 18 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

______________________________________

 

 

Панел 19

Панел 19

Панел 19

Варианти панели 19

Готови Обекти

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 19 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

 ______________________________________

 

Панел 20

Панел 20

Панел 20

Варианти панели 20

Готови Обекти

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина
Панел № 20 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м

______________________________________

 

Панел 21

Панел 21

Панел 21

Варианти панели 21

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 21 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 64 кг

______________________________________

Панел 22

Панел 22

Панел 22

Варианти панели 22

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 22 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 63 кг

______________________________________

Панел 23

Панел 23

Панел 23

Варианти панели 23

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 23 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 54 кг

______________________________________

Панел 24

Панел 24

Панел 24

Варианти панели 24

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 24 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 58 кг

______________________________________

Панел 25

Панел 25

Панел 25

Варианти панели 25

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 25 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 69 кг

______________________________________

Панел 26

Панел 26

Панел 26

Варианти панели 26

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 26 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 63 кг

______________________________________

Панел 27

Панел 27

Панел 27

Варианти панели 27

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 27 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 72 кг

______________________________________

Панел 28

Панел 28

Панел 28

Варианти панели 28

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 28 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 71 кг

______________________________________

Панел 29

Панел 29

Панел 29

Варианти панели 29

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 29 25,00 лв 30,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 72 кг

______________________________________

Панел 30

Панел 30

Панел 30

Варианти панели 30

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 30 22,50 лв 27,00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 58 кг

______________________________________

 

Панел 31

Панел 31

Панел 31

Варианти панели 31

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 31 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 83 кг

______________________________________

Панел 32

Панел 32

Панел 32

Варианти панели 32

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 32 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 50 кг

______________________________________

 

Панел 33

Панел 33

Панел 33

Варианти панели 33

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 33 22.50  лв 27.00 лв 2 м 0,60 м 0,045 м 57 кг

______________________________________

Панел 34

Панел 34

Панел 34

Варианти панели 34

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 34 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 50 кг

______________________________________

 

Панел 35

Панел 35

Панел 35

Варианти панели 35

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 35 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,60 м 0,045 м 53 кг

______________________________________

Панел 36

Панел 36

Панел 36

Варианти панели 36

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 36 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 67 кг

______________________________________

 

Панел 37

Панел 37

Панел 37

Варианти панели 37

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 37 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,60 м 0,045 м 69 кг

______________________________________

Панел 38

Панел 38

Панел 38

Варианти панели 38

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 38 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,40 м 0,045 м 78 кг

______________________________________

 

Панел 39

Панел 39

Панел 39

Варианти панели 39

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 39 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,60 м 0,045 м 52 кг

______________________________________

Панел 40

Панел 40

Панел 40

Варианти панели 40

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 40 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,60 м 0,045 м 58 кг

______________________________________

 

Панел 41

Панел 41

Панел 41

Варианти панели 41

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 41 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,65 м 0,045 м 58 кг

______________________________________

Панел 42

Панел 42

Панел 42

Варианти панели 42

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 42 22.50 лв 27.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 55 кг

______________________________________

 

Панел 43

Панел 43

Панел 43

Варианти панели 43

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 43 20.00 лв 24.00 лв 2 м 0,40 м 0,045 м 44 кг

______________________________________

Панел 44

Панел 44

Панел 44

Варианти панели 44

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 44 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,80 м 0,045 м 73 кг

______________________________________

 

Панел 45

Панел 45

Панел 45

Варианти панели 45

 

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 45 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,80 м 0,045 м 67 кг

______________________________________

Панел 46

Панел 46

Панел 46

 

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 46 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,30 м 0,045 м 71 кг

______________________________________

 

Панел 47

Панел 47

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 47 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 75 кг

______________________________________

 

Панел 48

Панел 48

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 48 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 61 кг

______________________________________

 

Панел 49

Панел 49

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 49 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 58 кг

______________________________________

 

Панел 50

Панел 50

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 50 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 89 кг

______________________________________

 

Панел 51

Панел 51

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 51 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 79 кг

______________________________________

 

Панел 52

Панел 52

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 52 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 60 кг

______________________________________

 

Панел 53

Панел 53

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 53 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 72 кг

______________________________________

 

Панел 54

Панел 54

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 54 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 86 кг

______________________________________

 

Панел 55

Панел 55

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 55 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 84 кг

______________________________________

 

Панел 56

Панел 56

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 56 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 71 кг

______________________________________

 

Панел 57

Панел 57

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 57 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 73 кг

______________________________________

 

Панел 58

Панел 58

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 58 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 92 кг

______________________________________

 

Панел 59

Панел 59

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 59 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 89 кг

______________________________________

 

Панел 60

Панел 60

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 60 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 63 кг

______________________________________

 

Панел 61

Панел 61

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 61 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 84 кг

______________________________________

 

Панел 62

Панел 62

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 62 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 75 кг

______________________________________

 

Панел 63

Панел 63

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 63 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 75 кг

______________________________________

 

Панел 64

Панел 64

 

Модел Цена без ДДС Цена с ДДС Параметри
Дължина Височина Дебелина Тегло
Панел № 64 25.00 лв 30.00 лв 2 м 0,50 м 0,045 м 78 кг

______________________________________